Szkolenia - Wózki Widłowe

Kurs na wózki jezdniowe - Celem kursu jest nauka i uprawnień zezwalających do kierowania wszystkimi rodzajami wózków jezdniowych (elektryczne, spalinowe, czołowe, boczne).

Kurs obejmuje zajęcia praktyczne w tym naukę obsługi i operowania wózkami jezdniowymi. W ramach zajęć teoretycznych można poznać budowę wózków jezdniowych, zasady ich działania oraz przepisy związane z ich użytkowaniem.

Przeznaczone jest dla osób, które

Po ukończeniu kursu konieczne jest zdanie egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Po zdanym egzaminie kursant uzyskuje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające bezterminowe uprawnienia operatora wózków widłowych, oraz uprawnienia dotyczące bezpiecznej obsługi i/lub wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych.