Szkolenia okresowe kierowców Kalisz, Ostrów Wielkopolski

Szkolenie okresowe

Należy ukończyć jeśli:

Kierowcy podlegający szkoleniu okresowemu zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy. Następne badania należy wykonać w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, ale nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia.

Szkolenie okresowe  to aktualna nazwa przeprowadzanych jeszcze kilka lat temu tzw. kursów dokształcających na przewóz rzeczy/osób.
Szkolenia okresowe trwają 35 godzin zajęć teoretycznych i są prowadzone dla grup kategorii C, C1, C+E, C1+E i D, D1, D+E, D1+E.
Po otrzymaniu Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy udać się do swojego wydziału komunikacji wraz z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.