Jak zacząć kurs

Kurs nauki jazdy można rozpocząć najwcześniej 3 miesiące przed ukończeniem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy na daną kategorię (zajęcia teoretyczne oraz praktyczne).

KategoriaWiek
AMmin. 14 lat
A1, B1min. 16 lat
A2, Bmin. 18 lat
Amin. 24 lata, a posiadając wcześniej, przez co najmniej 2 lata, kat. "A2" min. 20 lat
Cmin. 21 lat (od 18 lat, jeśli kursant odbył kurs kwalifikacji wstępnej)
C+Epo uzyskaniu kat. C
Dmin. 24 lata (dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną minimalny wiek wynosi 23 lata lub 21 lat, z tym, że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy drogowe na trasie nie przekraczającej 50 km)

Aby uzyskać wyższą kategorię prawa jazdy motocyklowego oraz kat B (jeżeli posiada się niższą) uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu praktycznego (nie ma potrzeby zdawania egzaminu teoretycznego).

Do egzaminu na daną kategorię prawa jazdy można podejść miesiąc przed terminem uzyskania wymaganego wieku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Aby zapisać się na kurs prawa jazdy Kursant musi posiadać tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (więcej o PKK).

Dokumenty jakie należy złożyć w Wydziale Komunikacji (właściwym ze względu na miejsce zameldowania) celem uzyskania PKK:

  • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie (otrzymujemy go w Wydziale Komunikacji),
  • PESEL (w przypadku braku dowodu osobistego),
  • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
  • zgoda rodziców lub opiekuna (dot. osób które nie ukończyły 18 lat),
  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane (orzeczenie psychologa nie jest wymagane przy prawie jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B-E, T,
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy jeżeli kandydat je posiada.

Prosimy zabrać z sobą dowód osobisty lub paszport.

URZĄD MIASTA KALISZA WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Biuro Obsługi Interesantów - ul. Kościuszki 1a
tel.: (62) 504 97 96
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7.30 - 17.00
Wtorek - piątek od 7.30 - 15.30

STAROSTWO POWIATOWE W KALISZU

62-800 Kalisz, Pl. Św. Józefa 5
tel.: (62) 501 42 00
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30
Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach 7:45 - 15:00 oraz w środy w godzinach 7:45 - 14:00.

STAROSTWO POWIATOWE W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Aleja Powstańców Wielkopolskich 16
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel.: (62) 73 78 400
Godziny urzędowania:
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Posiadając Profil Kandydata na Kierowcę, kursant udaje się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców, który na podstawie kodu PKK rejestruje go jako Kursanta, a tym samym rozpoczyna dla niego kurs prawa jazdy.

Po zakończonym kursie ODZ aktualizuje PKK, a następnie zapisuje Kursanta na egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.