Kwalifikacje wstępne Kalisz, Ostrów Wielkopolski

Zdałeś właśnie egzamin na „zawodowe” prawo jazdy lub myślisz o uzyskaniu kategorii C i C+E, ale nie wiesz co dalej? Na naszej stronie internetowej znajdziesz informacje o kwalifikacji wstępnej, poszczególnych rodzajach szkoleń a także o innych wymogach, które musisz spełnić, aby móc podjąć pracę jako kierowca zawodowy.

DLA KOGO KWALIFIKACJA WSTĘPNA?

Kwalifikacja wstępna (wstępna, wstępna przyspieszona, uzupełniająca) to rodzaj szkolenia, który musi ukończyć każdy, kto chce pracować jako kierowca w transporcie drogowym, ale dopiero niedawno zdobył uprawnienia do kierowania pojazdami lub właśnie jest w trakcie odbywania kursu (przepisy dopuszczają również możliwość wcześniejszego odbycia kursu kwalifikacji, a następnie zdobycie uprawnień w zakresie kat. C).

Powyższe wymogi odnoszą się do sytuacji, gdy dany kandydat na kierowcę zawodowego zdobył:

Reasumując - wszyscy, którzy nie uzyskali prawa jazdy kat. D do 10.09.2008 lub kat. C do 10.09.2009 muszą przejść kwalifikację wstępną (280 godzin) lub wstępną przyspieszoną (140 godzin). Pozostali, którzy prawa jazdy tych kategorii zdobyli przed tymi datami, muszą przejść w odpowiednim terminie szkolenie okresowe (35 godzin).


KWALIFIKACJA WSTĘPNA (PEŁNA) - 280 GODZIN

Kwalifikacja wstępna to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnienia do kierowania pojazdami:

 • zdobyły po 10 września 2009 - kat. C (ewentualnie C1),
 • zdobyły po 10 września 2008 - kat. D (ewentualnie D1).

Kwalifikacja wstępna to pełna wersja szkolenia, na które składa się 280 godzin zajęć dydaktycznych (260 godzin teorii i 20 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 16 godzin jazdy w ruchu miejskim i 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych, lub zamiennie 2 godziny jazdy na symulatorze).

Kurs kwalifikacji wstępnej muszą ukończyć osoby:

 • na kat. C i C+E pomiędzy 18 a 21 rokiem życia,
 • na kat. D i D+E pomiędzy 21 a 23 rokiem życia,

jeśli nie chcą czekać do wymaganego wieku.

Osoby starsze (kandydaci z kat. C i C+E po 21 roku życia lub z kat. D i D+E po 23 roku życia) mogą skończyć jedynie kwalifikację wstępną przyspieszoną.
 • Osoba chcąca kierować pojazdami, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. C lub C+E, może to robić już od 18 roku życia pod warunkiem ukończenia pełnej kwalifikacji wstępnej. Ukończenie jedynie wersji przyspieszonej oznacza ograniczenie wyłącznie od tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. C1 lub C1+E. Prowadzenie pojazdów bez ograniczeń możliwe byłoby dopiero po ukończeniu 21 roku życia i nie ma tu znaczenia fakt, że dana osoba posiada uprawnienia kat. C lub C+E – ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla osób w wieku 18-21 lat powoduje automatycznie takie ograniczenie, jakby dana osoba miała tylko kat. C1 lub C1+E.
 • Osoba chcąca kierować pojazdami, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. D lub D+E, może to robić już od 21 roku życia pod warunkiem ukończenia pełnej kwalifikacji wstępnej. Ukończenie jedynie wersji przyspieszonej oznaczałoby ograniczenie wyłącznie do tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. D1 (autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą lub D1+E i to wyłącznie wówczas, gdy przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km . Dla osoby, która ukończyła kwalifikację wstępną przyspieszoną ograniczenia te znikają dopiero z dniem ukończenia 23 roku życia.

Kwalifikację wstępną zdobywa się na całą grupę kategorii: - C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E, dlatego też jeśli podwyższymy swoje uprawnienia nie musimy po raz kolejny odbywać kursu kwalifikacji wstępnej.

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdaniu egzaminu (przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie, tym razem o nazwie szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA - 140 GODZIN

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnienia do kierowania pojazdami:
 • zdobyły po 10 września 2009 - kat. C (ewentualnie C1),
 • zdobyły po 10 września 2008 - kat. D (ewentualnie D1).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona składa się ze 140 godzin zajęć dydaktycznych (130 godzin teorii i 10 godzin praktyki – na część praktyczną składa się 8 godzin jazdy w ruchu miejskim i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych, lub zamiennie 1 godzina jazdy na symulatorze).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest skierowana dla osób, które ukończyły:

 • 21 lat w przypadku kat. C i C+E,
 • 23 lata w przypadku kat. D i D+E,

gdyż nie podlegają ze względu na wiek żadnym ograniczeniom.

Osoby młodsze także mogą skończyć kwalifikację wstępną przyspieszoną, ale do czasu ukończenia stosownego wieku (21 lat dla kat. C i C+E oraz 23 lata dla kat. D i D+E) będą podlegały następującym ograniczeniom:

 • ukończenie jedynie kwalifikacji przyspieszonej przez osobę mającą kat. C lub C+E i która nie skończyła 21 lat oznacza ograniczenie wyłącznie do tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. C1 lub C1+E. Prowadzenie pojazdów bez ograniczeń możliwe byłoby dopiero po ukończeniu 21 roku życia i nie ma tu znaczenia fakt, że dana osoba posiada uprawnienia kat. C lub C+E – ukończenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla osób w wieku 18-21 lat powoduje automatycznie takie ograniczenie, jakby dana osoba miała tylko kat. C1 lub C1+E.
 • ukończenie jedynie kwalifikacji przyspieszonej przez osobę mającą kat. D lub D+E i która nie skończyła 23 lat oznaczałoby ograniczenie wyłącznie do tych pojazdów, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. D1 (autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą lub D1+E i to wyłącznie wówczas, gdy przewóz jest wykonywany na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km. Dla osoby, która ukończyła kwalifikację wstępną przyspieszoną ograniczenia te znikają dopiero z dniem ukończenia 23 roku życia.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej (dla wszystkich kategorii prawa jazdy) i części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E). Po zdaniu egzaminu (przed komisją powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Egzamin jest identyczny jak w przypadku kwalifikacji wstępnej.

Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Pamiętaj, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej musisz ukończyć kolejne szkolenie, tym razem o nazwie szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy.