Szkolenia - Kwalifikacje Uzupełniające

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

 To szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, ale potrzebują do niej uprawnień zarówno na pojazdy ciężarowe (kat. C lub C+E) jak i na autobusy (kat. D lub D+E) a uprawnienia te zdobyły
i na jedną z tych kategorii ukończyły już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną - wtedy na drugą grupę kategorii należy ukończyć kwalifikację wstępną uzupełniającą.
Obejmuje ona 70 godzin zajęć dydaktycznych (65 godziny teorii i 5 godziny praktyki). Kwalifikację wstępną uzupełniającą zdobywa się na całą grupę kategorii: - C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E bez względu na to, jakie posiada się w danej chwili kategorie prawa jazdy.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się tylko z części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E).

Po zdaniu egzaminu (przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne, a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

 To krótsza wersja kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.

Przeznaczona jest dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, ale potrzebują do niej uprawnień zarówno na pojazdy ciężarowe (kat. C lub C+E) jak i na autobusy (kat. D lub D+E) a uprawnienia te zdobyły

i na jedną z tych kategorii ukończyły już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną - wtedy na drugą grupę kategorii mogą ukończyć właśnie kwalifikację uzupełniającą.
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona składa się z 35 godzin zajęć dydaktycznych (33 godziny teorii i 2,5 godziny praktyki).
Ten rodzaj kwalifikacji kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się tylko z części specjalistycznej (dla kat. C, C1, C+E, C1+E lub D, D1, D+E, D1+E).

Po zdaniu egzaminu (przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez wojewodę) otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne, a następnie z trzema dokumentami (Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, orzeczenie lekarskie, orzeczenie psychologiczne) i zdjęciem udać się do swojego wydziału komunikacji aby dokonać wymiany prawa jazdy i uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień.

Należy pamiętać, że przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej trzeba ukończyć kolejne szkolenie, tym razem o nazwie szkolenie okresowe, ponownie zrobić badania i wymienić prawo jazdy.