ADR Kalisz, Ostrów Wielkopolski

Przedsiębiorca, który wykonuje przewóz towarów niebezpiecznych jest zobowiązany do prowadzenia kontroli wewnętrznej nad przewozem, załadunkiem oraz rozładunkiem tych towarów. Wraz z ciągłym rozwojem rynku logistycznego, rośnie zapotrzebowanie na tego typu specjalistów.

Zadania doradcy zawodowego:

Egzamin dla kandydatów na doradców ADR przeprowadza Transportowy Dozór Techniczny. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, wymaganych dokumentów.

ADR podstawowe

Szkolenie dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas. Celem szkolenia jest odpowiednie przygotowanie kierowców do bezpiecznej pracy z materiałami niebezpiecznymi, stanowiącymi zagrożenie dla życia i zdrowia kierowców oraz innych uczestników ruchu.

Przeznaczone jest dla osób, które:

Szkolenie podstawowe ADR dla kierowców trwa co najmniej 24 godziny lekcyjne. Ukończenie kursu pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego.

Egzamin przeprowadzany jest w formie testu pisemnego. Składa się z 30 pytań – każdy z kursantów ma 60 minut na udzielenie odpowiedzi. Egzamin uznaje się za pozytywny, jeśli udzielono prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 20 pytań.

ADR specjalistyczne

Celem tego szkolenia jest wszechstronne przygotowanie kierowców do pracy związanej z transportem materiałów niebezpiecznych na terenie Polski i zagranicą, gwarantuje to bezpieczeństwo podejmowanych działań przez kierowców, a także profesjonalizm postępowania w zgodzie z obowiązującym prawem.

Przeznaczone jest dla osób, które:

Aby uzyskać uprawnienia na przewóz materiałów niebezpiecznych w cysternach, należy przystąpić do egzaminu państwowego – po ukończonym szkoleniu.

Egzamin przeprowadzany jest w formie testu pisemnego. Składa się z 18 pytań, czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 40 minut. Egzamin jest zdany, jeśli kursant udzielił co najmniej 12 poprawnych odpowiedzi.

W przypadku wyniku negatywnego, uczestnik może przystąpić do jednego egzaminu poprawkowego – w terminie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia kursu.