Informacje o kursach

A1

Kategoria uprawnia do kierowania:

 • Motocyklem o pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11Kw i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg
 • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

A2

Kategoria uprawnia do kierowania:

 • Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg przy czym nie może on powstać w wyniki wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

A

Kategoria uprawnia do kierowania:

 • Motocyklem,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

B

Kategoria uprawnia do kierowania:

 • Pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej3,5 t z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a oraz przyczepy lekkiej,
 • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a oraz przyczepy innej niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25 t.,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

B+E

Kategoria uprawnia do kierowania pojazdem określony w kategorii B łącznie z przyczepą (w tym laweta), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.

C

Kategoria uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.

C+E

Kategoria uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii C, łącznie z przyczepą (przyczepami).

D

Kategoria uprawnia do kierowania:

 • autobusem,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.